++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 


เรียนรู้ภาษาจีนกลาง

汉语拼音 พินอิน

节日 เทศกาล

成语 สุภาษิตจีน

故事 นิทานภาษาจีน

中国少数民族 ชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน

中国地图 แผนที่ประเทศจีน

 

 

Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

โปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
์ : 032-261790ต่อ 3028 :
jeen333@hotmail.com
Designed by P'Jack & Qingjing

Hit Statistics