++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 

 起来!

  不愿做奴隶的人们!

  把我们的血肉,筑成我们新的长城!

  中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声。

  起来!起来!起来!

  我们万众一心,冒着敌人的炮火前进!

  冒着敌人的炮火前进!

  前进!前进!进!”

 

国歌歌曲下载

 

 

Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

โปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
์ : 032-261790 ต่อ 3028 :
jeen333@hotmail.com
Designed by P'Jack & Qingjing