++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม

ทำบุญมหาวิทยาลัย

ไชน่าทาวน์ราชบุรี 2007

การแสดงดนตรีจีน ณ สวนอาหารเพลินตา จ.ระยอง

โครงการเข้าค่ายภาษาจีน 17-19 ต.ค. 51

เชิดสิงโต รุ่น Generation!

งานราตรีราชโบริกาฯ

พิธีเปิดห้อง IT

สมาคมฮากกาเยี่ยมเยือน

 

 

 

Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

Hit Statistics