++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม

สมาคมฮากการาชบุรี ครบรอบ 30 ปี

HAKKA

Hakka

Hakka 2008

Hakka 2008        

การแสดงดนตรีจีน โดยนศ.เอกวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 ณ สวนอาหารเพลินตา จ.ระยอง

หน้า (1) (2) (3)

Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

Hit Statistics