++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 


โครงการความร่วมมือ (M.O.U)

โครงการทวิภาคี กับ STK Travel Service Co.Ltd.

โครงการทวิภาคี กับ บริษัทเอเชียแอนด์ยุโรปทัวร์

โครงการค่ายม. 6

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : สอบ HSK

โครงการ Beijing Summer Camp 2009 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่ง

 

 

 

 

 

 

 


Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

Hit Statistics