++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 


 

节日

เทศกาล

การเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่

วันตรุษจีน
倒贴福字的来历     ที่มาของการติดตัว Happiness กลับหัว 
“年”的来历 ที่มาของ Nian
扫尘的习俗 ประเพณีการปัดกวาดบ้านเรือน
我的中国城 เมืองจีนของฉัน
元宵节赏灯 เทศกาลหยวนเซียว
   
   
   
   

 

 

 

Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

Hit Statistics