++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 

 

 

Update!! ข่าวสารนะจ๊ะ-มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสนามแข่งขันสอบ HSK ช่วงนี้อยู่ระหว่างการรอผลสอบ^ ใจเย็นนะ อย่าใจร้อน.....

 

**ข่าวประชาสัมพันธ์จากโปรแกรมภาษาจีน

การต้อนรับอธิการบดี
มหาวิทยาลัย Guizhou University of Finance and Economics
วันที่ 1-3 เมษายน 2553

โครงการค่ายอบรม HSK ครั้งที่ 3
วันที่ 2-12 มีนาคม 2553

 

Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

 

 

 

 

 

Hit Statistics