++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

++ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ++

 

 

 

 

 VCD งานครบรอบสมาคมจีนฮากกา จ.ราชบุรี ปี 2008 (1)
VCD งานครบรอบสมาคมจีนฮากกา จ.ราชบุรี ปี 2008 (2)

VCD งานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน จ.ราชบุรี ปี 2008 (1)

VCD งานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน จ.ราชบุรี ปี 2008 (2)

VCD งานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน จ.ราชบุรี ปี 2008 (3)

 

VCD เพลงบรรเลง โดย น.ศ.เอกวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 ณ สวนอาหารเพลินตา จ.ระยอง

 


Untitled Document

Chinese Club By Ruiying
[

 

Hit Statistics